Χορηγοί

Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας δε θα μπορούσε να υλοποιήσει το πολύπλευρό του έργο χωρίς την οικονομική υποστήριξη Χορηγών. 13 Πάγιοι Μεγάλοι Χορηγοί συνοδοιπορούν 10 χρόνια τώρα στο πλευρό του Ινστιτούτου Επικοινωνίας μοιραζόμενοι το όραμά του.

Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας Ευχαριστεί Θερμά τις Εταιρείες:

 

alpha ant1 bbdo

 

bold ogilvy ddb diageo

 

mega management / Managing People vodafone

 

kathimerini