Το Διοικητικό προσωπικό του ΙΕπ αποτελείται από 5 στελέχη:

Γενική Διευθύντρια
Μαρία Κάντζα – Μπάκουλα

Οικονομική Διευθύντρια
Ντίνα Τζαρέλα

Υπεύθυνη Σεμιναρίων
Έλενα Τσιλίκα

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων
Αλέξανδρος Κάρμας

Υπεύθυνη Γραμματείας
Αδαμαντία Αβράμη