Μέλη ΙΕπ

Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας απευθύνεται σε στελέχη του ευρύτερου κλάδου της επικοινωνίας και του Marketing, στελέχη των διαφημιζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στελέχη και δημοσιογράφους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθηγητές και φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σχετικών κλάδων. Το Ινστιτούτο αριθμεί μέχρι σήμερα 13 μεγάλους πάγιους Χορηγούς, 9 Υποστηρικτές, 26 Εταιρείες – Μέλη.