Η Δημοσιότητα, τα Social Media και οι Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης