Όλα τα σεμινάρια του Ινστιτούτου Επικοινωνίας μπορούν να επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.


Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ.