«ένα σεμινάριο κατατοπιστικό, αναλυτικό, επίκαιρο»


Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας στοχεύει στην προώθηση της επιμόρφωσης στον ευρύτερο κλάδο της Επικοινωνίας συνδυάζοντας τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική άσκηση.

-Οι εισηγητές του Ινστιτούτου Επικοινωνίας είναι καταξιωμένα στελέχη και σύμβουλοι στο χώρο του marketing, της επικοινωνίας και του management, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους.

-Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων και σεμιναρίων για λογαριασμό Οργανισμών, Εταιριών και Φορέων με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

-Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 4.780 στελέχη, 310 Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Επιτεύχθηκαν οι στόχοι μου πλήρως.


...ιδανικός συνδυασμός άψογης εισηγήτριας με ένα ιδιαίτερα χρήσιμο σεμινάριο, δεν σε αφήνει να βαρεθείς.


«ήταν από τα καλύτερα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει στην 20ετή καριέρα μου»