Επικοινωνία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αστική Εταιρεία ΜΚΧ
Υπερείδου 7, Πλάκα
105 58 Αθήνα

Τηλ.: 2103318065-6

Fax: 2103213570