Εκδηλώσεις

Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας στο πλαίσιο των ευρύτερων δραστηριοτήτων του, διεξάγει Κύκλο Ομιλιών καταξιωμένων εκπροσώπων των ΜΜΕ, Επαγγελματιών και Πανεπιστημιακών, παρουσιάσεις Ερευνών και Μελετών, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση των φοιτητών, επαγγελματιών και μελών του ΙΕπ, για θέματα που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας.