Έρευνα για το Internet στην Ελλάδα

Έρευνα για την ανάπτυξη του internet στην Ελλάδα “wwwhy?”

Στις 4 Ιουλίου 2006, στο αμφιθέατρο του Μεγάρου Διοικητού Θ. Καρατζά της ΕΤΕ, πραγματοποιήθηκε το Forum του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, για την επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών για την Aνάπτυξη του Internet στην Ελλάδα, παρουσία δημοσιογράφων, εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου, της πολιτείας, επιχειρηματιών και άλλων επίσημων προσκεκλημένων.

Η συνολική μελέτη βασίστηκε σε 5 έρευνες: Τρεις μεγάλες έρευνες συνεχούς διερεύνησης και δύο έρευνες ad hoc: Desk research (ανάλυση όλων των υφιστάμενων ερευνών), Ad hoc έρευνα (ποιοτική και ποσοτική), με απαντήσεις στα ερωτήματα όπως: Ποιο είναι το περιβάλλον, Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι, Πώς καταναλώνουν (ΜΜΕ και προϊόντα), Εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, Ευκαιρίες που υπάρχουν, Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι/ δρώντες (ποιους έχει το κοινό στο μυαλό του π.χ. πολιτεία, σχολεία, ιδιώτες), Πόσο εμπλέκονται, Πόσο θα έπρεπε να εμπλέκονται, Τι πρέπει να κάνουν οι δρώντες κ.α.

Τα ευρήματα
Τα αποτελέσματα της Μελέτης δείχνουν τις ευκαιρίες που «ανοίγονται». Το Internet θεωρείται ως «η ίδια η πρόοδος και το μέλλον».

Πληροφορίες για το ποιοι είναι σήμερα οι χρήστες του internet αλλά και ποιοι οι μελλοντικοί χρήστες από πλευράς lifestyle, τρόπου αποτελεσματικής επικοινωνίας και προτιμήσεών τους, δόθηκαν με πλήρη ανάλυση. Αναθεωρούνται τα στερεότυπα της επικινδυνότητας και της ανασφάλειας για το internet. Η ανάλυση των στοιχείων (cluster analysis) προσανατολίζει στο πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένες ομάδες και να γίνει άμεση προσέγγισή τους.

Τα συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην ευρύτερη διείσδυση του Internet έτσι ώστε να βοηθηθεί τελικά η πρόοδος της παιδείας η αναβάθμιση του δημόσιου βίου, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η εξέλιξη της οικονομίας της Ελλάδας συνίστανται τόσο σε βελτίωση υποδομών και περιεχομένου των sites, όσο και σε κόστη, καθώς επίσης και σε εκπαίδευση και επικοινωνία, προκειμένου να «καλύψουν» δύο ειδών ανάγκες: τις πρακτικές (κόστη, διαδικασίες, ενημέρωση), και τις συναισθηματικές (φόβοι, ανησυχίες, ανασφάλεια, τρόποι προστασίας, ανάδειξη πλεονεκτημάτων).

Τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας μπορείτε να τα βρείτε στο wwwhy.

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Συνεργαζόμενοι φορείς:
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, η εταιρεία Focus-Bari και η MRB Hellas.

Μέγας Χορηγός:
ΟΤΕΝΕΤ

Χορηγοί:
Coca Cola Hellas, Hellas On Line
και Υποστηρικτής η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Αρχεία:
Internet research summary