Οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί και δύσπιστοι απέναντι στις Εταιρείες και τα ΜΜΕ.

Ολοκληρώθηκε, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της νέας αντιπροσωπευτικής ποσοτικής έρευνας CSR 2008 για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση», που διοργανώθηκε για 4η χρονιά από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας,.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανάδειξαν για μία ακόμη χρονιά σημαντικά στοιχεία για τη συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στις μη κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, για την επικοινωνία των εταιρειών και την αποτελεσματικότητά της καθώς και για τους τομείς στους οποίους ο καταναλωτής επιθυμεί να δει τις εταιρείες να δραστηριοποιούνται. Με έντονη επιφύλαξη επίσης οι ερωτώμενοι αντιμετωπίζουν την κοινωνική & περιβαλλοντική ευαισθησία που επιδεικνύουν οι εταιρείες.

Συνοπτικά Ευρήματα Έρευνας
Ομιλία Δ.Γ.Μαύρου