Η δεύτερη έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση CSR 2005 διεξήχθη στην Ελλάδα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, σε δείγμα 2.500 πολιτών αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού, σε ηλικίες άνω των 15 ετών, με την μεθοδολογία της προσωπικής συνέντευξης με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Συνοπτικά Ευρήματα Έρευνας