Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας πραγματοποίησε την πρώτη έρευνα για την Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη και την Yπεύθυνη Kατανάλωση σε συνεργασία με τη GlobeScan Inc, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, την MRB Hellas και με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 21 χώρες, από μεγάλους φορείς επικοινωνίας και έρευνας αγοράς σε κάθε χώρα, με την άδεια της καναδικής εταιρίας δημοσκοπήσεων GlobeScan Inc. η οποία ειδικεύεται σε θέματα διερεύνησης της ΕΚΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα η έρευνα διεξήχθη κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2003, σε δείγμα 2.500 πολιτών, αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού, σε ηλικίες άνω των 15 ετών, με την μεθοδολογία της προσωπικής συνέντευξης και τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Συνοπτικά Ευρήματα “Ερευνας