Καινοτομία & Ελλ. Επιχειρηματικός χώρος

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική έρευνα, η οποία καταδεικνύει την άποψη των opinion leaders για τη σχέση των ελληνικών επιχειρήσεων με την καινοτομία όχι τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο σε επίπεδο πρακτικής και νοοτροπίας, διαδικασιών και προϊόντων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2005 από την εταιρεία ερευνών QED, ηλεκτρονικά σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα Αποτελέσματα
Αν και η Καινοτομία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, τα στελέχη των εταιρειών διατηρούν θετική και ενεργητική στάση καθώς και αισιοδοξία για τη μελλοντική της άνθιση. Διακρίνεται η ολοένα και μεγαλύτερη διάθεση των επιχειρήσεων για αφύπνιση, ενστερνισμό και συμμετοχή στη παραγωγή της Καινοτομίας.

Η άποψη ανώτερων στελεχών εταιρειών φαίνεται να είναι απαισιόδοξη για τη σημερινή εικόνα και πορεία της Καινοτομίας στην Ελλάδα, σε επίπεδο νοοτροπίας, διοίκησης, διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η χώρα μας φιγουράρει στην προτελευταία θέση της κατάταξης αφήνοντας πίσω της μόνο τη Πορτογαλία. Η έλλειψη υποδομών και κινήτρων, η παγίωση της γραφειοκρατίας, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, φαίνονται να είναι οι κύριες αιτίες.

Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί τη σημαντικότητα, την αξία και τη καθολικότητα της Καινοτομίας στη λειτουργία επιχειρήσεων ανταγωνιστικών αγορών που επιθυμούν τη διάκριση και την αναγνώριση του ευρύτερου κοινού.

Και πώς θα επιτευχθεί η παραγωγή Καινοτομίας στην Ελλάδα ;
Σύμφωνα, πάντα, με τις απαντήσεις των στελεχών που ερωτήθηκαν η Καινοτομία απαιτεί Ιδεολογία, προσήλωση της εταιρείας σε ένα στόχο / όραμα. Επικοινωνία, ενθάρρυνση της οριζόντιας και κάθετης ροής της πληροφορίας ενδοεταιρικά. Διοικητική Ανοχή, σε λάθη και πειραματισμούς, στην αυτόνομη λειτουργία και την εφαρμογή νέων μοντέλων διοίκησης.

Η μελέτη των ευρημάτων της έρευνας έδωσε στοιχεία τα οποία επέτρεψαν να προταθεί συγκεκριμένο μοντέλο της Καινοτομικής επιχείρησης, ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις ελληνικές Επιχειρήσεις.

Η Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2006 στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου Μπενάκη (Β. Σοφίας).

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγματοποίησε ο Δρ Κωνσταντίνος Ακρίβος, Account Manager της εταιρείας ερευνών QED ενώ σχολιασμό των ευρημάτων έκανε ο Δρ Γιώργος-Μιχαήλ Κλήμης, Λέκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου.Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ. Δημήτρης Γ. Μαύρος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Μανούσος Βολουδάκης.

Τοποθετήσεις πάνω στο θέμα της Καινοτομίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις παρουσίασαν οι κ. κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM TELECOM, εκπροσωπώντας τον Όμιλο Εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS, που βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης των πιο καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων και ο κ. Χρήστος Τσάγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της MICROSOFT Ελλάς, πρώτης στην κατάταξη των πιο καινοτόμων διεθνών επιχειρήσεων που έχουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Αρχεία:

Ιnnovation research findings