Έρευνα για τα websites-2007

«Ο δικτυακός τόπος της ελληνικής επιχείρησης σήμερα:Εργαλείο επικοινωνίας ή απλώς μέσο διαφημιστικής προβολής;»

Το Εργαστήριο Πολυμέσων & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της νέας έρευνας που διεξήγαγε σχετικά με τη χρήση των δικτυακών τόπων (web sites) των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη των εμπειριών και των απόψεων των στελεχών επιχειρήσεων σχετικά με την κατασκευή, τη συντήρηση και το όφελος από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου (web site) της επιχείρησης.

Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα Δεκεμβρίου 2006 έως το Μάρτιο του 2007, με δείγμα στελέχη από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Ανταποκρίθηκαν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και στους 3 κύριους επιχειρηματικούς κλάδους (βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες). Έγινε χρήση δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο στάλθηκε σε γενικούς διευθυντές ή διευθυντές μάρκετινγκ ή προϊσταμένους μάρκετινγκ καθώς και διευθυντές πληροφορικής ή προϊσταμένους των τμημάτων πληροφορικής στις επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν τέτοιο τμήμα.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν η Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πολυμέσων & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου κα Μαρία Κωνσταντοπούλου, ενώ υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της, ήταν το στέλεχος του Εργαστηρίου Ανδρέας Ευαγγελάτος. Τη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας έκαναν φοιτητές του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Η παρουσίαση της έρευνας έγινε, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007, στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ομιλητές ήταν οι κ.κ.:
Ιωάννης Χαλικιάς, Αντιπρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Κωνσταντοπούλου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πολυμέσων & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Δ. Γ. Μαύρος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας
Ανδρέας Ευαγγελάτος, Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων & Επικοινωνίας

Αρχεία:
Η παρουσίαση της έρευνας-websites
Ομιλία Δ. Γ. Μαύρου, Προέδρου ΙΕπ