Έρευνα για τα ΜΜΕ

ΜΜΕ: Δεοντολογία και Άνθρωπος, Εξουσία και Πολίτης, Κέρδος και Καταναλωτής

Στο Ανοικτό Φόρουμ 08, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ στις 9 Απριλίου 2008, παρουσιάστηκε η έρευνα για τα ΜΜΕ. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της έρευνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που κάθε χρόνο διεξάγει το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Το τεχνικό μέρος της έρευνας ανέλαβε η MRB Hellas.
Στην παρουσίαση στο Ανοικτό Φόρουμ 08 παρουσιάστηκαν ευρήματα για τα ΜΜΕ και από έρευνες της Focus Bari και της MRB Hellas.

Αρχεία:
Συνοπτικά ευρήματα
Παρουσίαση Έρευνας για τα ΜΜΕ